استرابورد کد 506

بلوار وحدت تقاطع خیابان امت - ضلع شمال شرقی