استرابورد کد 616

بلوار مصلی جنب مجتمع تجاری فاز یک