استرابورد کد 712

میدان حافظ ضلع شمالی ورودی خیابان کوشش آیلند وسط