استرابورد کد 810

بزرگراه کلانتری-پاسگاه جهاد - شرق به غرب