استرابورد کد 816

بزرگراه کلانتری -میدان انقلاب ورودی خیابان امام خمینی - شرق به غرب