استرابورد کد 921

بلوار صارمی میدان کوثر - ضلع جنوب غربی