استرابورد کد 939

بلوار صیاد شیرازی روبروی مجتمع زمرد - ضلع شمال شرقی