استرابورد کد 946

بزرگراه کلانتری - پارک پردیس - غرب به شرق